16-070 CHOROSZCZ, POROSŁY-KOLONIA 54. biuro@cc.bialystok.pl biuro: 724 670 680

Roboty budowlane

C&C Czarnecki Group wykonuje różnego rodzaju roboty budowlane, między innymi:

- roboty melioracyjne
- roboty drogowe
- wały przeciwpowodziowe
- budowle hydrotechniczne
- zbiorniki wodne
- rekultywacje rzek i jezior
- wszelkiego rodzaju roboty ziemne

Wstecz