16-070 CHOROSZCZ, POROSŁY-KOLONIA 54. biuro@cc.bialystok.pl biuro: 724 670 680

Wykonane realizacje

"Przebudowa Kanału Koryciska w km 0+000-9+950"

Likwidacja istniejącego odsypiska ziemnego na rzece Supraśl, gmina Dobrzyniewo Duże

Zabudowa wyrw szt. 2 powstałych na skarpie brzegu lewego rzeki Narew, powyżej jazu Góra, gm. Tykocin

Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 671 na odcinku Korycin-Janów

Budowa zbiorników retencyjnych przy obwodnicy Bargłowa Kościelnego na trasie Szczuczyn-Augustów

Renaturyzacja układu wodnego rzeka Jegrznia - Kanał Woźnawiejski

Budowa zbiornika małej retencji wodnej Szumowo-Olszynka

Budowa zbiornika małej retencji „Turośń” na rzece Turośniance - gm. Turośń Kościelna, woj. podlaskie”

Prace ziemne przy budowie kotła fluidalnego na terenie EC Białystok

Wyburzenie zbiornika wód nad osadowych na terenie EC Białystok

Wyburzenie mostu i kładki na rzece Chorodnianka

Konserwacja bieżąca rzeki Supraśl

Konserwacja bieżąca rzeki Brzozówka

Realizacja zbiornika wodnego w Wasilkowie

Realizacja zbiornika wodnego w Dzierzbi

Realizacja zbiornika wodnego w Turośli

Realizacja zbiornika wodnego w Dubiczach Cerkiewnych

Przebudowa drogi Białystok – Kruszewo

Przebudowa drogi Tykocin – Łopuchowo

Budowa nasypu przy wiadukcie na ul. Maczka w Białymstoku

Budowa ulicy Świętokrzyskiej – Berlinga w Białymstoku